Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@opatowek.pl

 

 

 

Projekt i wykonanie: Jacek Antczak

 

Wystawy czasowe             

 

kwiecień -czerwiec 2017 r.
"PIANOFORTE" wystawa prac Marzeny Sroczyńskiej - Gudajczyk
oraz
"FORTEPIANY"  prac uczniów Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro
w Zduńskiej Woli
 

Pianoforte” - wystawa prac Marzeny Sroczyńskiej – Gudajczyk oraz „Fortepiany” - wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

 

„Pianoforte” i „Fortepiany” - to tytuły wystaw otwartych w piątek, 21 kwietnia br., w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Na jednej sali prezentujemy dwadzieścia trzy prace plastyczne artystki i nauczycielki rysunku i malarstwa Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli - Marzeny Sroczyńskiej – Gudajczyk oraz czterdzieści sześć prac jej uczniów. Łącznie możemy obejrzeć 69 obrazów.

Marzena Sroczyńska – Gudajczyk jest absolwentką ASP we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy
w życiu artystycznym poprzez udział w wystawach zbiorowych i konkursach, organizuje wystawy indywidualne. Jej prace znajdują się w galeriach i zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Jest laureatką wielu nagród, także za krzewienie edukacji artystycznej.

Jedną z ostatnich jej inicjatyw jest projekt edukacyjny Fortepian. Wystawa opatówecka natomiast jest jego owocem. Sam projekt zrodził się w 2015 r. i
jest od dwóch lat realizowany przez dwie szkoły artystyczne w Zduńskiej Woli: Liceum Plastyczne oraz Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Jego zadaniem jest wzbogacanie wyobraźni, kreatywności uczniów i pedagogów, stworzenie młodzieży możliwości rozwoju poprzez szerokie spektrum wypowiedzi plastycznej i muzycznej.

W muzealnych wnętrzach XIX - wiecznej fabryki uczniowie liceum plastycznego pokazują prace indywidualne i zbiorowe, inspirowane motywem fortepianu i biogramami sławnych pianistów. Pięćdziesięcioro autorów wykonało je w różnych technikach malarskich i rysunkowych.

 

   

Kompozycje malarskie Marzeny Sroczyńskiej – Gudajczyk, pochodzące z ostatnich lat twórczości, również odwołują się do świata muzycznego, a ich motywami wiodącymi są fortepiany i pianiści. 

  

Otwarciu wystawy towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów wspomnianej szkoły muzycznej, uczestniczącej w programie Fortepian. Utwory A. Pogorilca, A. Dworzaka, L. Van Beethovena, E. Młynarskiego, M. Marais, F. Nowowiejskiego, K. Szymanowskiego, G. Bacewicz, H. Wieniawskiego, F. Kreislera oraz F. Chopina wykonali przepięknie: Julita Gawrońska, Małgorzata Mroziak, Weronika Pawlikowska, Bartosz Maniecki, Paweł Przybyłek, Piotr Lasota, Natalia Pławska, Jan Grabiński, Hanna Józefowicz, Nikodem Turkiewicz, Michał Adrianowicz
z akompaniamentem nauczyciela Jarosława Niciejewskiego. 

Koncert przygotowała i poprowadziła Małgorzata Józefowicz – nauczycielka i kierownik sekcji fortepianu.

Wystawę podczas wernisażu zobaczyło już ok. 200 osób. 

Można ją zwiedzać w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku do czerwca. 

Ewa Kłysz

 

 

Koncert i Wystawy w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – Projekt FORTEPIAN

 

   21 kwietnia 2017 r. był dniem wyjątkowym dla naszych, zduńskowolskich szkół artystycznych – Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.

Po raz kolejny bowiem działania uczniów i nauczycieli obu szkół zaprezentowane zostały szerokiej publiczności, wzajemnie się uzupełniając. Tym razem miejscem prezentacji muzyczno-plastycznych było Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, słynące m.in. z największej, dostępnej dla zwiedzających w Polsce kolekcji fortepianów i pianin.

   Koncert uczniów i nauczycieli PSM w Zduńskiej Woli oraz wystawy: prac uczniów Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli pt.:”Fortepiany” i prac Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk -  nauczyciela rysunku i malarstwa pt.: „Pianoforte”, otworzył Pan Jerzy Marciniak – Dyrektor Muzeum. Wydarzenie to wpisuje się w ramy edukacyjnego Projektu FORTEPIAN (www.lpzdwola.pl), objęte zostało patronatem Powiatu Kaliskiego.


   Koncert młodych solistów zachwycił publiczność, a były to utwory następujących kompozytorów:

1. A. Pogorilec – Walc i A. Dworzak – Humoreska - wyk. Trio fortepianowe w składzie: Hanna Józefowicz – skrzypce, Nikodem Turkiewicz – flet, Michał Adrjanowicz – fortepian
2.
L. van Beethoven – Sonata cis-moll op. 27 nr 2 „Księżycowa cz. II Allegretto, cz. III Presto Agitato - wyk. Bartosz Maniecki
3. E. Młynarski – Mazur – wyk. Hanna Józefowicz – skrzypce
4. M. Marais – Le Basque – wyk. Nikodem Turkiewicz – flet

5. F. Nowowiejski – Baśń As op. 20 nr 6 – wyk. Jan Grabiński – fortepian

6. K. Szymanowski – Sonata Romantyczna – wyk. Natalia Pławska – skrzypce
7. G. Bacewicz – Taniec mazowiecki – wyk. Julita Gawrońska – wiolonczela,
Bartosz Maniecki – fortepian
8. H. Wieniawski – Scherzo – Tarantella – wyk. Natalia Pławska – skrzypce
9. F. Chopin – Wariacje n. t. Rossiniego – wyk. Małgorzata Mroziak – flet
10. F. Kreisler – Preludium i Allegro w stylu Pugnaniego – wyk. Piotr Lasota – skrzypce
11. F. Chopin – Etiuda c-moll op. 25 nr 12 – wyk. Bartosz Maniecki – fortepian
Solistom przy fortepianie towarzyszył nauczyciel – Pan Jarosław  Niciejewski.

Uczniów do koncertu przygotowali następujący nauczyciele: Pani Małgorzata Mazurek, Pani Magdalena Kittel – Malec, Pani Ewa Pławska, Pani Ewa Wlazło, Pani Anna Węglarska, Pan Kamil Klimek, Pan Jarosław Niciejewski.

   Koncert przygotowała i poprowadziła Pani Małgorzata Józefowicz - nauczyciel klasy fortepianu, kierownik sekcji instrumentów klawiszowych.

  Na wystawie Fortepiany prezentowanych jest przeszło 40 prac uczniów inspirowanych motywem fortepianu i pianistów. Prace wykonane w różnorodnych technikach rysunkowych i malarskich powstały pod kierunkiem nauczyciela Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk na przestrzeni dwóch ostatnich lat, są efektem pracy indywidualnej oraz zespołowej uczniów podczas zajęć rysunku i malarstwa w ramach Projektu Fortepian. Na wystawie prezentowana jest także jedna praca przestrzenna, powstała pod kierunkiem nauczyciela Zbigniewa Gąsiorowskiego.

Autorzy prac:

Anna Kolba, Marta Brylak, Laura Jerzak,  Adrian Sobieraj, Kornelia Bartos, Ewa Krata, Joanna Szustecka, Natalia Grala, Joanna Perdek, Małgorzata Jurczyk, Wiktoria Kwiecińska, Angelika Lary, Aleksandra Ławska, Paulina Kołodziejska, Natalia Lider, Dominika Siemińska, Kinga Lenke, Bartłomiej Ratajczyk, Natalia Szwarczewska, Zuzanna Gołdyn, Julita Grobelna, Magdalena Kluczkowska, Wojciech Kołtoński, Kamil Sowała, Sebastian Zdziebłowski, Karolina Kaczyńska, Magdalena Nowicka, Joanna Skowron, Maria Wilczyńska, Aleksandra Łochowska, Aleksandra Woźniak, Paulina Witczak, Aleksandra Brzozowska, Natalia Nazarkiewicz, Oliwia Błaszczyk, Nikoletta Krysiak, Dominika Adamiak, Justyna Kaźmierska, Wiktoria Masłowska, Hanna Tarasiewicz, Wiktoria Molenda, Zuzanna Kulda, Dominika Krawczyk, Kacper Niewiadomski, Natalia Wójcik, Aleksandra Malinowska, Patryk Kaczmarski, Zuzanna Sibińska, Wiktoria Suchodolska, Bolesław Sysio, Maciej Tokarek.

Podczas wernisażu, grono autorów prac reprezentowały uczennice: Paulina Kołodziejska, Natalia Lider, Joanna Perdek, Małgorzata Jurczyk, Dominika Siemińska, Julita Grobelna, Maria Wilczyńska, Aleksandra Woźniak, Joanna Skowron, Oliwia Błaszczyk.

 

Wystawa prac Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk Pianoforte obejmuje 23 kompozycje malarskie pochodzące z ostatnich lat twórczości, odwołujące się do świata muzycznego, w których motywami wiodącymi są fortepiany i pianiści.

   Dziękujemy Panu Jerzemu Marciniakowi - Dyrektorowi Muzeum Historii Przemysłu w   Opatówku za umożliwienie zaprezentowania naszych osiągnięć we wspaniałej przestrzeni sal muzealnych, w miejscu tak ważnym dla dziedzictwa kulturowego. Dziękujemy Państwu - Pracownikom Muzeum za pomoc w przygotowaniu koncertu i wystaw.
Dziękujemy Panu Adamowi Gudajczykowi  - nauczycielowi Liceum Plastycznego za pomoc
w transporcie i montażu prac.

 

Wystawy trwać będą do 18 czerwca 2017 r.

 

W załączeniu:

Katalog do koncertu i wystaw w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Katalog do wystawy prac Marzeny Sroczyńskiej-Gudajczyk str wew. i str. zewn.

 

Fotografie: Adam Gudajczyk, Jacek Antczak

Tekst: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk


Zapraszamy!


 

 

 

    

TABLICZKI MASZYNOWE  W ZBIORACH

MUZEUM HISTORII PRZEMYSŁU

              W piątek 2-go października 2015 r.  
 o godzinie 17.00 otwarcie najnowszej wystawy czasowej w budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.


Wernisaż wystawy uświetni koncert młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu.

Tematem tej wystawy są tabliczki znamionowe pochodzące z maszyn z WSK.

Muzeum kolekcjonuje już od lat dawne maszyny w tym krosna tkackie, maszyny parowe i inne, nadto fortepiany, tkaniny, dzianiny, ceramikę.  Praktyka muzealna pokazuje jednak, że nie wszystko da się ocalić, trudno sobie przecież wyobrazić zachowanie np. całej tkalni, czy działu produkcyjnego z setkami maszyn. To co można robić, to chronić pamięć. Takiej ochrony podjął się dyrektor Zakładu Procesów Specjalnych WSK „PZL Kalisz” Pan Wiesław Giera. Przedsiębiorstwo WSK „PZL Kalisz” posiada bogatą, choć niedługą  historię w porównaniu z innymi fabrykami. Powstały one w 1941 r. pod nazwą  „Zollern – Werke – Weser Flug” i zajmowały się remontem sprzętu wojennego. Przez kolejne lata fabryka ciągle  doposażyła się w różnorodne maszyny. Od roku 2003 nastąpiła pewna forma.
Dzięki postawie dyrektora Giery rozpoczęto gromadzenie tabliczek znamionowych z likwidowanych maszyn, ażeby zachować na trwale pamięć o dziedzictwie technicznym kaliskiego przedsiębiorstwa.  Aktualnie dyrektor W. Giera zdecydował się przekazać je do zbiorów muzealnych. Jest ich w sumie 164. Najstarsza to tabliczka z honownicy z 1933 r. firmy „Hille” z Drezna, a najmłodsza z 2013 r. podarowana została przez producenta pieców do azotacji. Najciekawszą z kolei jest tabliczka amerykańskiej obrabiarki wyprodukowanej dla francuskiej firmy „Burton Fils”.  Tabliczki pochodzą aż z 22 państw z 3 kontynentów Ameryki Płn., Europy i Azji.

Kolekcja ta ma ogromne znaczenie dla zachowania dziedzictwa przemysłowego nie tylko regionu, ale też kraju. WSK w Kaliszu bowiem był i nadal jest potężnym pracodawcą.

Z zakładem tym są związane liczne wspomnienia ludzi tam zatrudnionych, dzięki niemu do Kalisza przybyło wielu specjalistów podnosząc poziom kultury materialnej i technicznej miasta i regionu. Tak więc historia przemysłu to również historia cywilizacji, kultury ale też i polityki. Dzięki kolekcji tabliczek będzie można to również sobie uświadomić. Pan Wiesław Giera nie ograniczył się tylko do samego gromadzenia, ale dzięki swojej pasji i zacięciu naukowemu dokumentował tę kolekcję i przygotował praktycznie gotowy katalog tego zbioru. Oczywiście temat gromadzenia nie jest zamknięty i Muzeum w Opatówku jest gotowe do rozszerzenia kolekcji na inne przedsiębiorstwa, ażeby w ten sposób zachować ich codziennie wypracowywane dziedzictwo materialne. 

Zapraszamy serdecznie!